Dymitr Wi¶niowiecki zw. Bajda(?) - legendarny wódz kozacki (Muzeum w Ostrogu)