Buława roboty perskiej, własno¶ć Michała Serwacego Wi¶niowieckiego, ostatniego z rodu.