Janusz Antoni Wi¶niowiecki, jeden z ostatnich Wi¶niowieckich