Stanisław Koniecpolski, Hetman Wielki Koronny, miedzioryt A.Tepplera