Obranie cudem, królestwo kłopotem...
Scena na polu elekcyjnym.
Szkodą złe rady, szelągi złotem,
Sejmy niezgodą, żona urąganiem...
Eleonora Maria Habsburg, żona Michała Korybuta 
Ślub z Eleonorą, 27.II.1670 na Jasnej Górze
Senat niedbalstwem, Warszawa więzieniem...
Pieczęć Michała Korybuta
Strój ukochaniem, a izba zabawą...
Portret Michała Korybuta, malował Jerzy Daniel Schultz młodszy

Prymas skaraniem, Kamieniec niesławą...
Kamieniec Podolski, zamek górny z widocznymi ruinami, wysadzonego w powietrze, zamku dolnego
Turczyn ohydą, Gołąb głupstwa świadkiem,
Lwów śmiercią,a śmierć nieszcześcia ostatkiem.
Ten był mój żywot, więcej nie znałem.
Nie wiem czym królem - wiem, żem był Michałem...

Kolumna Michała Korybuta na Bielanach
autor © Jakub Pączek
tekst pochodzi z Epithafium Serenissimi Regis Poloniae Michaelis, nieznanego autorstwa