Jerzy Ossoliński, miedzioryt Jeremiasza Falcka


Wjazd Ossolińskiego do Rzymu, sztych współczesny