Kliknij na zdjęcie lub jego opis, aby uzyskać powiększenie.
Widok na twarz domniemanych zwłok.
zdjęcie: © Alicja Gomoliszek
Widok na ciało w trumnie od góry trumny.
zdjęcie: © Alicja Gomoliszek
Krypta z domniemanymi zwłokami Jaremy w dniu 350 rocznicy jego zgonu (20.VIII.2001).
zdjęcie: © Stefan ¦wietliczko
Widok na trumnę z domniemanymi zwłokami Jeremiego Wi¶niowieckiego.
zdjęcie: © Stefan ¦wietliczko
Krypta kaplicy Ole¶nickich, w centrum trumna z domniemanymi zwłokami Jeremiego Wi¶niowieckiego.

zamknij okno

Wykonanie strony © Jakub P±czek
zdjęcia: © Alicja Gomoliszek i © Stefan ¦wietliczko

Strony opactwa: http://www.omi.org.pl/domy/sdk.htm