Cerkiew Unicka, zdjęcie sprzed 1914 roku
reprodukcja zdjęcia © Stefan ¦wietliczko