Pałac w Zbarażu, stan obecny
zdjęcie © 2002 Karol Krużelecki