Wnętrze dawnej bramy zamkowej, stan obecny
zdjęcie © 2002 Karol Krużelecki