portrety


Kliknij na obraz, aby uzyskać jego powiększenie i przeczytać jego historię.
Nie wiemy i zapewne nigdy się nie dowiemy, jak wyglądał legendarny Jarema. W polskich i ukraińskich archiwach brak jakiegokolwiek pewnego wizerunku Postracha Kozaków. Jan Widacki za najprawdopodobniejszy uznaje portret przypisywany Danielowi Schultzowi. Obok zamieszczam kilka innych wizerunków Księcia, kliknięcie w któryś z nich spowoduje powiększenie go i wyświetlenie jego historii. Z ciekawostek mogę dodać, że podobno istnieje portret Jaremy, pędzla rzekomo Rembrandta Van Rijn, który jest przechowywany w Ermitażu Petersburskim.

więcej o Danielu Schultzu:
Daniel Schultz
Daniel Schultz on-line
portret przypisywany Danielowi Schultzowi
autor nieznany, ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego
autor nieznany, z galerii Michała Serwacego Wiśniowieckiego i jego kopia z tableau wilanowskiego
rzeźba Andrzeja Le Bruna
autor nieznany, ze zbiorów muzeum im. Jana III Sobieskiego we Lwowie
ilustracje Wojciecha Kossaka do "Ogniem i mieczem"
Kadry z filmu "Ogniem i mieczem".
Fragmenty filmu "Ogniem i mieczem".
Jarema w komiksie.
Zdjęcia zwłok Jaremy, złożonych na Świętym Krzyżu.
Rentgenogram czaszki domniemanych zwłok Jeremiego Wiśniowieckiego.
Gryzelda Konstancja z Zamoyskich Wiśniowiecka lub Cecylia Renata Habsburg, Piotr Danckers De Rij(?)


© Jakub Pączek

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wiśniowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i śmierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna