"350. rocznica ¶mierci księcia Jeremiego Wi¶niowieckiego "

  Uroczysto¶ci 350-lecia bitwy pod Beresteczkiem i ¶mierci księcia Jeremiego Wi¶niowieckiego odbyły się w niedzielę na dziedzińcu klasztoru na ¦więtym Krzyżu, gdzie spoczywaj± szcz±tki księcia.
Ceremonia rozpoczęła się msz± ¶więt± w klasztorze. Potem odbyła się symboliczna ceremonia pogrzebu Wi¶niowieckiego. Chor±giew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz rycerze z Kielc i Staszowa starli się na dziedzińcu klasztoru w pokazowych walkach. Rywalizowali między sob± również łucznicy, odbyły się pokazy dawnych tańców.


Gazeta Wyborcza, dodatek Gazeta w Kielcach, 27.VIII.2001(poniedziałek)© Jakub P±czek

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wi¶niowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i ¶mierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna