"350. rocznica śmierci księcia Jeremiego Wiśniowieckiego "

  Uroczystości 350-lecia bitwy pod Beresteczkiem i śmierci księcia Jeremiego Wiśniowieckiego odbyły się w niedzielę na dziedzińcu klasztoru na Świętym Krzyżu, gdzie spoczywają szczątki księcia.
Ceremonia rozpoczęła się mszą świętą w klasztorze. Potem odbyła się symboliczna ceremonia pogrzebu Wiśniowieckiego. Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz rycerze z Kielc i Staszowa starli się na dziedzińcu klasztoru w pokazowych walkach. Rywalizowali między sobą również łucznicy, odbyły się pokazy dawnych tańców.


Gazeta Wyborcza, dodatek Gazeta w Kielcach, 27.VIII.2001(poniedziałek)© Jakub Pączek

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wiśniowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i śmierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna