Lista porównawcza kar ¶mierci stosowanych przez Jeremiego i Kozaków:


Gotowanie Żydów w kotle przez Kozaków.
ta lista może służyć do porównania "terroru" Jeremiego i Kozaków

Niektóre kary ¶mierci przewidziane przez Polskie Prawo w XVII w. i stosowane przez Jeremiego:
- ¶cięcie (mało popularna)
- powieszenie (stosowana wobec chłopów za próbę ucieczki i zdrajców, którzy okazali skruchę)
- wbicie na pal (za napad na drodze, dla zdrajców)
- łamanie kołem
- ćwiartowanie
- zakopanie żywcem
- wyprucie jelit
- zawieszenie na haku za żebra.
Kobiety i dzieci puszczano wolno


metody u¶miercania stosowane przez Kozaków głównie na Żydach i duchownych (wg. Natana Hannover'a):
- zdzieranie żywcem skóry, a potem rzucenie psom na żer
- obcięcie r±k i nóg i rzucenie na drogę, pod koła wozów i kopyta koni
- otwieranie żył i rzucanie na ulice żywcem, ofiara umierała w bólach i cierpieniu jeszcze wiele godzin.
- wbijanie na pal
- grzebanie żywcem
- gotowanie żydów żywcem
- Księży krzyżowano i kamieniowano
- Żydów zrzucano w przepa¶ć, kamienowano lub u¶miercano w/w metodami


ciała ofiar porzucano na ulicach miast i wsi

tortury wobec dzieci i matek :
- zabijanie dzieci na łonie matek
- ćwiartowanie dzieci w płaty, jak ryby
- kobietom ciężarnym rozpruwano brzuch, zaszywano w nim kota i odcinano ręce, aby go nie wyjęły
- wieszanie niemowl±t na piersiach matek
- wbijanie niemowl±t na rożen, smażenie nad ogniskiem, a potem dawanie ich mięsa do zjedzenia matkom© Jakub P±czek

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wi¶niowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i ¶mierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna