"Kniazia Jaremy nawrócenie"

 
(muzyka i słowa: Jacek Kaczmarski)
H e H e
Drży ze strachu czerń kozacza,
H e D
Dęba stają osełedce -
G D G D
Kniaź Jarema się nawraca,
a H e
Prawosławnej wiary nie chce.
H a H a H
Złe przeczucie piersi dusi;
a a H
Chłopom - Popy i Ikony,
C D G C G
A on - Pan udzielny Rusi
a H e
Księstwo zbliża do Korony.
C a
Lat dwadzieścia duch w nim drzemał
F C
Aż go Rzymski Krzyż oświecił:
e a
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema
C D e
Straszny będzie dla swych dzieci!
Jęczą głośno Ruskie Pany
- Zajrzyj w duszę swą, Władyko!
Wszak oddajesz wszystko za nic
I nas gubisz polityką!
Oczywista próśb daremność -
Kniaź noc całą leżał krzyżem:
- Kto mnie kocha, pójdzie ze mną,
Lub na palik go naniżę!
Lat dwadzieścia duch w nim drzemał...
- Nie dostaniesz się w pokorze
Na królewskie przedpokoje,
Stanie w ogniu Zaporoże,
Pójdzie w dym dziedzictwo twoje!
- Przed dziedzictwem chcę Ojczyzny,
Przed Ojczyzną chcę zbawienia,
Niech za Chrystusowe Blizny
Idą w ogień pokolenia!
Lat dwadzieścia duch w nim drzemał...
- Krew dla ciebie, nie zaszczyty!
Wzgarda dla ruskiego księcia!
My dla Rzeczypospolitej
Jak paznokcie do przycięcia!
Zechce przyciąć, to się sparzy,
Bo ja Krzyżem się zasłonię;
Doczekają Koroniarze
Wiśniowieckich na swym tronie!
Ku serc pokrzepieniu temat -
Leży w krypcie szkłem przykryty
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema
Ojciec dzieci na pal wbitych!
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema
Neofita - bo polityk.

16.02.93© Jakub Pączek

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wiśniowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i śmierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna