"Jeremi Wi¶niowiecki - próba rehabilitacji"

artykuł będzie dostępny jak niejaki Jacek Lenkiewicz skończy

© 2001 Jurij Rudnicki
tłumaczenie © Jacek Lenkiewicz[1]


© Jakub P±czek

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wi¶niowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i ¶mierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna