"Czy Jarema Wiśniowiecki powróci?"

20 sierpnia 1651 zmarł jeden z głównych przeciwników Bohdana Chmielnickiego, książę Jeremi Michajłowicz Korybut - Wiśniowiecki

Ukraińskie gazety nie zareagowały na 350 rocznice śmierci "srogiego Jaremy", przypadającą akurat na ostatni dzień III Światowego Forum Ukraińców. Wyjątek zrobiła gazeta "Niezawisimost", która opublikowała notatkę, popularnie przekazując ja w duchu "narodowej" mitologii, która znacznie rozmija się z faktami historycznymi. Przykładowo opisano, ze książę został pochowany w krypcie rodzinnej razem ze swoimi rodzicami, podczas gdy jego zmumifikowane zwłoki spoczywają w tak zwanej "krypcie Oleśnickich" klasztoru Świętego Krzyża w Nowej Słupii (w Polsce).

Każdego roku tamże w dzień śmierci Jaremy Wiśniowieckiego następuje zjazd jego sympatyków. W zeszłym roku miały miejsce liczne uroczystości organizowane przez starostwo powiatowe kieleckie i urząd gminy Nowej Słupii (podstawowa organizacja administracji w Polsce) wraz z organizacja wojskowo - historyczna "Chorągiew rycerstwa ziemi sandomierskiej". Widzowie byli świadkami salutu armatniego z siedemnastowiecznych armat, parady wojskowej w strojach historycznych i rozgrywania scen z bitwy pod Beresteczkiem. Według słów przedstawiciela "chorągwi sandomierskiej" takie uroczystości były swojego rodzaju próbą przed 350 rocznica Beresteczka i rocznica śmierci księcia Jeremiego. W tym roku, w związku z powodziami w Polsce uroczystości przeniesiono na 26 sierpnia. Ale to nie przeszkodziło niektórym entuzjastom - odwiedzającym stronę www.Jarema.art.pl aby dostać się do Nowej Słupii i oddać cześć "księciu na Wiśniowcu i Łubniach". Znakomicie, że planowano dyskusję poświęconą księciu Jaremie Wiśniowieckiemu, na którą zamierzano zaprosić ukraińskich badaczy, lecz jak zwykle sprawa rozbiła się o finanse.

Co się tyczy najbardziej popularnego mitu o księciu, jako "zdrajcy narodu ukraińskiego", wnuku słynnego Bajdy[1], zapominającego klątwy matki, aby pozostać wiernym wyznaniu prawosławnemu. Nie jest to dziwne, lecz Jeremi nie był potomkiem w prostej linii Dymitra Bajdy-Wiśniowieckiego, ale jego dalszym krewnym, potomkiem głowy rodu Wiśniowieckich, księcia Michała Zbaraskiego, z drugiego małżeństwa. Bajda - to potomek z pierwszego małżeństwa. Faktu klątwy nie potwierdza żaden z dokumentów historycznych. Na podstawie mitu o klątwie księżnej Rainy, w Muharskim [ros. Mgarskom] klasztorze istnieje legenda o klątwie ciążącej na tym, kto by ośmieli się zmienić przywileje klasztoru lub prześladować prawosławie na Zadnieprzu. Lecz, jak wykazały badania przeprowadzone przez badacza A. Lazarewskiego informacje o fundowaniu kościołów przez Jeremiego na ziemiach lewego brzegu Dniepru [2], "bardziej niż wątpliwą (domniemaną)", przy czym uczony opiera to na braku dokumentów potwierdzających takie fundacje. Wbrew powszechnie znanym faktom, ze Jeremi, jak i jego ojciec byli konsekrowanymi władcami prawosławnymi w Mołdawii [wówczas księstwie Wołoskim], nadawali Muharskiemu klasztorowi liczne przywileje; ale kiedy dziesięciu zakonników z klasztoru było zaangażowanych w przygotowania do podboju ich stolicy - Łubniów, (przygotowali proch [strzelniczy] dla buntowników), i zostali skazani na kaźń, to Wiśniowiecki odwołał wyrok śmierci. Co więcej w 1640 r. w miasteczku Srebnym [ros. Srebnom], należącym do dóbr księcia powstało prawosławne bractwo ze szpitalem i miejscem zebrań.

Jarema stłumił powstanie Kozaków w 1638 r. (rzeczowo opisane przy udziale wyższego metropolity Isaji Kopińskiego, konsekrowanego przez [ros. swierknutogo] Piotra Mohyłę [3], rodzonego wuja Jeremiego), równocześnie prowadził rozliczenia finansowe z wdową po kozackim wodzu Iwanie Sulimie[4]. W 1644 r. odniósł wraz z Kozakami świetne zwycięstwo pod Ochmatowem, rozbił wojska przyszłego sojusznika Bohdana Chmielnickiego - Tuhaj-beja. Interesujące, jak niektórzy historycy utrzymują, ze i Bohdan [Chmielnicki] brał udział w tej bitwie. I tylko powstanie 1648 r. rozdzieliło na zawsze te dwie, niepospolite [ros. niezauriadnych] postacie, zrobiło z nich śmiertelnych wrogów, a książę Jarema, według opinii K. Boczkariewa, w którego rządach nie było miejsca na religijna wrogość, pod koniec życia został gorliwym polskim katolikiem.

© 2001 Jurij Rudnicki
tłumaczenie © Stefan Świetliczko
tekst pierwotnie opublikowany przez serwis Proua.com[1] Wiśniowiecki Dymitr, książę (?-1563), starosta czerkaski i kaniowski, dowódca kozacki. 1546 wraz ze swym bratem Fiodorem zorganizował na Wołyniu napad na poselstwo wołoskie. Nie wywiązał się z nałożonego na niego przez Zygmunta II Augusta obowiązku obrony Ukrainy, porzucił swe dobra i udał się na Zaporoże. 1553 na jednej z wysp na Dnieprze, na Małej Chortycy, założył fortyfikację kozacką, przyszłą Sicz Zaporoską. Dokonywał zuchwałych napadów na ziemie tureckie, m.in. dwukrotnie najechał na Krym. W walkach z Tatarami i Czerkiesami oddał duże usługi carowi Iwanowi IV Groźnemu. W obawie o własne życie zbiegł ze służby carskiej na Litwę. 1563 na czele 4 tys. Kozaków wyprawił się do Mołdawii w nadziei na objęcie tronu. Po przegranej bitwie został schwytany przez przyszłego hospodara, i przekazany do Stambułu, gdzie poniósł śmierć. http://wiem.onet.pl/wiem/010d87.html
[2] [ros. Lewobrzeżę; Henryk Sienkiewicz - za polskimi pamiętnikami z XVII w. w "Ogniem i mieczem" nazywa lewy brzeg - brzegiem ruskim, w odróżnieniu od prawego - tatarskiego]
[3] Piotr Mohyła - (ok. 1587 - 1646) metropolita kijowski od 1632, pochodził z rodu hospodarów wołoskich, założyciel Akademii "mohylańskiej" w Kijowie, autor dzieła "Prawosławne wyznanie wschodniego Kościoła", który zawiera całą naukę wiary, wyznawanej przez nowszy Kościół grecki [prawosławny]. Dzieło to, uroczyście przyjęte na synodzie w Konstantynopolu w 1643 r. ma publiczną powagę w Kościele prawosławnym.
[4] hasło z encyklopedii Stefana Sulima, ataman koszowy Kozaków zaporoskich, 1633-35 hetman Kozaków ukraińskich, 1633 spustoszył wybrzeże tureckie Morza Czarnego, 1635 wymordował załogę Kudaku, rozbity przez Koniecpolskiego i ścięty w Warszawie


© Jakub Pączek

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wiśniowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i śmierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna