Jerzy Harasymowicz "Książę"

 
Krystynie Bielawskiej
W żupanie
z którego złote nici
dziejów
wyciągają wycieczki
leży książę
w skrzynce małej
jak na pelargonie


Mówią że jego wysokość
umarł z wódki


Toż mi
w brzuchu
zakwitły ogórki
popił ja
kwaśnym mołokom
ta i
uleciał wysoko


Co z Łubniami?
Łubnie Moście Książę
po staremu
kto by śmiał
rękę podnieść
uschłą niósłby
w relikwiarzu


Słusznie mówi
tu niewygodnie
kolasę trza
sposobić
zaprzęgać komary
co tęższe
podolskie


Wedle rozkazu


A Czernichów
Czernichów
na rynku kładzie
dywany
i cerkwy banie
rajskie muzyki
ćwiczą
nawet
raciate kaliki
na gęb poszarpańcu
gnuśni ciele
pieją wiele
szczerozłote bzyki
cne pryki
wesołe smyki
na Księcia powitanie
jak się wyśpi Wysokość
do nóg ćwiczą
padanie
do rąk
całowanie
rakiem się do nóg
dowleką


Samemu mi to dziwne
substancja tych ludzi szczególna
trochę tam przecie
wyciąłem
bab nawet
dziećmi rzucano


...wokół Księcia wiele
lata cherubów
popękanych
cudem złożonych
tułowi
marmurowo surowych
bez rąk
czasem róży
niosą pąk


...prostactwo głównie
szaraki niczyje
więc dla uciechy
ichmości żołnierzy
pogoniłem trusie
czy Waść też Rusin


Wasza Książęcą
wieki całe
Koronie
me dłonie
ze stołu
nie schodząc
więc po co


Dobrze już
Dobrze


I Książę prawie
do kolan wstaje
z ciemności
trzęsący się
z tej zieleni
z zimna upałów
trzęsący się
z piwonii czerwieni
z trznadla
co śpiewa
pod ręce wsparty
świętych niewiast


I na jego widok
ptaki milkną


I przechadza się Książę
ślady zostawiając krwawe


W polodowcowym
mroku klasztoru


Jerzy Harasymowicz "Cudnowo polskie"


© Jakub Pączek

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wiśniowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i śmierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna