[Korybut - Herb kniaziów na Wiśniowcu i Łubniach]

Herb i rodowód Zbaraskich.


Zamek w Zbarażu

Krzysztof Zbaraski

Jerzy Zbaraski
Za protoplastę Zbaraskich na Zbarażu uważa się Fiodora Olgierdowicza Korybuta, syna brata Władysława Jagiełły, Dymitra Korybuta. Otrzymał on nadanie na Stary Zbaraż, który odtąd był siedzibą rodu, któremu początek dali potomkowie jego synów (Iwana i Fiodora). Stopniowo wspinali się po drabinie dostojeństw Rzeczpospolitej, aż zajęli miejsce jako jeden z najdostojniejszych rodów Rzeczpospolitej. W XVII wieku Jerzy Zbaraski mógł się poszczycić największym majątkiem na Podolu.
Zbarascy pieczętowali się tym samym herbem co Wiśniowieccy - Korybutem.
Ze zbaraskich wywodzili się książęta Wiśniowieccy, Woronieccy i Poryccy.
Siedzibą rodu była wieś Stary Zbaraż, a dokładnie leżący pół mili od niej zamek. Posiadali też pokaźny pałac w Krakowie.

Za najważniejszych Zbaraskich należy uznać:
- Krzysztof (1580-6.III.1627) koniuszy koronny, członek komisji do spraw kozackich i taryf cenowych, wybitny dyplomata poseł do Sułtana 1622-1624, fundator kolegium Jezuickiego w Winnicy
- Janusz (?-1608),wojewoda bracławski, uczestnik wojny z Moskwą (1562-1570), podczas rokoszu Zebrzydowskiego regalista, wróg poparcia Dymitra Samozwańca
- Jerzy (ok.1573-1631), kasztelan krakowski, krajczy koronny, członek opozycji Ossolińskiego, fundator kaplicy Zbaraskich w Krakowie i pomysłodawca budowy nowego zamku w Zbarażu wsławionego w 1649 roku
- Władysław (?-1581 lub 1582), sprawca województwa kijowskiego
- Stefan (?-1585), wojewoda trocki
- Michał (?-1516), namiestnik bracławski

Ród wymarł w 1631 wraz z bezżenną śmiercią Jerzego (w Krakowie?).
Członkowie rodu Zbaraskich są pochowani w kościele Bernardynów w Zbarażu i w Kaplicy Zbaraskich w Krakowie (Krzysztof i Jerzy).
Majątki Zbaraskich przypadły kniaziom Czetwertyńskim i Januszowi księciu na Wiśniowcu i Zbarażu, ten zapisał je wraz z opieką nad synami Konstantemu, a Konstanty uczynił taki zapis na rzecz Jeremiego księcia na Wiśniowcu i Łubniach.© Jakub Pączek

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wiśniowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i śmierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna