Komentarz do piosenki "Kniazia Jaremy nawrócenie"

  Chciałbym tu skomentować tekst piosenki pana Jacka Kaczmarskiego pt. ''Kniazia Jaremy nawrócenie'' oraz inne publikacje i wypowiedzi na temat Jeremiego księcia na Wiśniowcu. Otóż muszę z przykrością stwierdzić, że tekst w/w piosenki oprócz pięknych rymów innej wartości nie posiada. Jest on chyba osobistym manifestem przeciw nawróceniom. Bo osobiście stwierdzam, że w nawróceniu księcia Pan Kaczmarski widzi wszelkie zło, jakie spadło na Ukrainę. Stwierdzić tu muszę, że Jeremi nie przechrzcił się pierwszy bo przed nim zrobili to m.in. Zasławscy, a nawet większość jego własnej rodziny. Autor sugeruje w onej piosence, że Jeremi przechrzcił się tylko z wyrachowania, podczas gdy wszystko wskazuje na to, że uczynił to z przekonania. Słowa tej piosenki sugerują nawet to, że Jeremi miał ambicje tyrana. Kaczmarski pokazał po raz kolejny, że kocha pisać piosenki na tematy o których nie ma zielonego pojęcia. Nie rozumiejąc wielu procesów, które kierują polityką i nie wiedząc nawet, że powstanie Chmielnickiego nie było pierwszym buntem Kozaków za życia Jeremiego. Podkreśla on, że przechrzciny Księcia wywołały powstanie Chmielnickiego , z tym, że oba te wydarzenia dzieliło bagatela 20-lat. Popisuje się przy tym swą wszechstronną wiedzą, choć, tak naprawdę to upewnia nas o jej braku. Zrzuca na Jeremiego całą winę za mordy jakby Kozacy ich też nie popełniali. Opluwa symbole kościoła i porównuje je wręcz do mordów rytualnych. Widzi w Wiśnioweckim fanatyka religijnego, gotowego ''step podpalić '' by tylko się zbawić. Nie zna samemu wielu mechanizmów Szlacheckiej Rzeczpospolitej (np. sugeruje, że Michał Korybut był narzuconym władcą podczas, gdy króla obierała sobie sama szlachta). Ale jeśli tak wygląda poziom wiedzy o wojnach kozackich każdego Polaka, to nie dziwi mnie stwierdzenie mojego kolegi na brzmienie słów Jeremi Wiśniowiecki - ''to chyba był jakiś zdrajca''...


© Jakub Pączek

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wiśniowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i śmierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna