Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wiśniowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata 1612-1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Korsuń, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i śmierć (1650-1651). 
Historia pochówku Jeremiego.
Życiorys syna Jeremiego - Króla Michała I Korybuta Wiśniowieckiego.
Życiorys żony Jeremiego - Gryzeldy Konstancji z Zamościa Korybutowej księżnej Wiśniowieckiej.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
Testament Jeremiego Wiśniowieckiego.
Bitwy i wojny z udziałem Jeremiego Wiśniowieckiego:
wojna o Smoleńsk i oblężenie Putywla (1632-1633)
wojna z powstaniem Ostrzanina i bitwa pod Sułą (VI-VIII.1638)
Sura (lato 1643)
Ochmatów (3.I.1644)
Starokonstantynów (28.VII.1648)
Piławce (23.IX-25.IX.1648)
Zbaraż (10.VII-25.VIII.1649).
Beresteczko (28-30.VI.1651)
Mapy i dodatki do życiorysu:
Mapa odwrotu Jaremy z Zadnieprza, z pracy Władysława Tomkiewicza.
Mapa Dzikich Pól, autor nieznany.
Plany zamku w Zbarażu, według projektów Scamozziego i van Peene.
Drzewo rodu Wiśniowieckich, według Wolffa z poprawkami Władysława Tomkiewicza.
miejsca związane z Jeremim, Wiśniowieckimi i Zbaraskimi:
Historia i stan obecny zamku w Wiśniowcu.
Historia i stan obecny zamku w Zbarażu.
Łubnie dzisiaj, fotoreportaż Jurija Rudnickiego.
Krzeszów historia i teraźniejszość.
Historia pałacu Zbaraskich i Wiśniowieckich w Krakowie.
Historia i stan obecny opactwa na Świętym Krzyżu i kaplicy Oleśnickich.
Historia kaplicy Zbaraskich przy kościele Dominikanów w Krakowie.
Wszelkie prawa autora zastrzeżone. Wykorzystanie strony, jak i jakiegokolwiek z jej elementów wymaga pisemnej zgody autora. W razie wykorzystywania strony w jakichkolwiek pracach i publikacjach należy poinformować autora i podać stronę w bibliografii pracy.
©Jakub Pączek