Artykuły monograficzne:
Artykuł Jurija Rudnickiego pt."Jeremi Wi¶niowiecki - próba rehabilitacji".(po polsku)
Artykuł Jurija Rudnickiego pt."Jeremi Wi¶niowiecki - próba rehabilitacji".(po ukraińsku)
Artykuł Jurija Rudnickiego pt."Czy Jarema Wi¶niowiecki powróci?".(po polsku)
Notka z "Gazety Wyborczej" z 27.VIII.2001:
"350. rocznica ¶mierci księcia Jeremiego Wi¶niowieckiego"
Fotorelacja Stefana ¦wietliczki z 350. rocznicy ¶mierci Jaremy.
Artykuł (bardziej notka) z "Gazety Wyborczej" z 21.VIII.2001.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie" autorstwa Jakuba P±czka.
Artykuł o warcholskich wybrykach Jeremiego autorstwa Jacka L. Komudy.
Życiorys Jeremiego na bazie artykułu z magazynu Focus...
Kroniki i dzieła literackie:
M. Borzymowski "Morska nawigacyja do Lubeka" - dedykacja dla Gryzeldy Wi¶niowieckiej.
Wspomnienia Jan Chryzostoma Paska z elekcji Michała Korybuta.
Wiersz Jerzego Harasymowicza pt."Ksi±żę".
Piosenka Jacka Kaczmarskiego pt."Kniazia Jaremy Nawrócenie".
Komentarz do piosenki Jacka Kaczmarskiego autorstwa Jakuba P±czka.
Informacje z herbarza Niesieckiego o rodzinie Matki Jeremiego - Mohyłach.