Książkowy niezbędnik...

Władysław Tomkiewicz "Jeremi Wiśniowiecki"

Warszawa 1933

=>do pobrania w Download jako plik *.zip

Władysław Tomkiewicz "Jerzy Ossoliński"

Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwów 1939

=>do pobrania w Download jako plik *.zip

Jan Widacki "Kniaź Jarema"

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997 (wydanie trzecie)

Władysław Andrzej Serczyk "Na płonącej Ukrainie."

Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1998


Przy tworzeniu serwisu korzystałem jeszcze z szeregu róznych innych prac, najważniejsze z nich to:
książki i monografie na temat Jaremy i epoki:

Edward Kubala "Obleżenie Zbaraża i ugoda Zborowska"
W.A.Serczyk "Historia Ukrainy"
Tadeusz Wasilewski "Ostatni Waza na tronie Polskim"
Władysław Czapliński "Władysław IV i jego czasy"
artykuły (dostępne w dziale artykuły):

Jurij Rudnicki "Jeremi Wiśniowiecki - próba rehabilitacji"
Jurij Rudnicki "Czy Jarema Wiśniowiecki powróci?"
Jacek L. Komuda "Jeremi Wiśniowiecki"
opracowania ogólne i lektury dodatkowe:

Romuald Romański "Kozaczyzna"
Jan Widacki "Detektywi na tropie zagadek historii"
Adam Przyboś "Michał Korybut Wiśniowiecki"
Władysław Zawistowski "Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza"
Zygmunt Librowicz "Car w polskiej niewoli"
J.P.Duffy i V.L.Ricci "Carowie"
Tadeusz Chrzanowski "Portret Staropolski"
praca zbiorowa "Elekcje Królów Polski w Warszawie na Woli"
praca zbiorowa "Królowie elekcyjni"
Norman Davies "Boże igrzysko"

Z tych publikacji oraz ze zbiorów prywatnych autora pochodzą ilustracje na stronie. Zdjęcia z "Ogniem i mieczem" pochodzą z różnych źródeł.
Ilustracje i zdjęcia zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Autor nie czerpie jakichkolwiek korzyści materialnych z tytułu ich publikacji.
Jednocześnie autor zastrzega sobie wszelkie prawa do formy przentacji, obróbki i kodu html w/w.© Jakub Pączek

Dlaczego o nim jest ta strona - moja ocena jego postaci.
Krótka historia rodu Wiśniowieckich oraz jego rodowód i herb.
Pełna lista tytułów i urzędów Jeremiego.
Dzieciństwo i lata od 1612 do 1632.
Smoleńsk, Ochmatów i lata 1632-1647.
Powstanie Chmielnickiego, Konstantynów, Piławce (1648).
Zbaraż i Zborów (1649).
Beresteczko i śmierć (1650-1651).
Historia jego pochówku.
Syn większy od ojca - życiorys syna Jeremiego - Michała Korybuta Króla Polski.
Artykuł pt."Kniazia Jaremy Nieporozumienie".
strona główna